Bestyrelsen i en Rudolf Steiner børnehave

Ved konsulent Sigrun Hardardottir

Alle institutioner har en �nd, en sj�l og en krop. Bestyrelsen har sin egen rolle i at sikre b�rnehavens sundhed p� disse tre omr�der.

Bestyrelsen og b�rnehavens �nd
Bestyrelsen bidrager til b�rnehavens sunde �ndsliv ved at sikre, at antroposofien lever i b�rnehaven. Dette vil sige, at p�dagogikken er antroposofisk, at personalet dyrker antroposofi og Rudolf Steiner p�dagogik. Det vil ogs� sige, at bestyrelsen selv arbejder med antroposofi. I nogle b�rnehaver er det en foruds�tning for at v�re i bestyrelsen, at man har kendskab til antroposofi. I andre sikrer man, at bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt erhverver sig kendskab til antroposofi og Rudolf Steiner p�dagogik. Dette sikrer, at disse for�ldrer forst�r den p�dagogiske str�ben i b�rnehaven, og det formindsker risikoen for alle mulige krav og forslag fra bestyrelsesmedlemmerne som er i uoverensstemmelse med p�dagogikken.

B�rnehavens vision b�r ogs� v�re en prioritet for bestyrelsen, da denne sikrer enkontinuitet i b�rnehavens liv uanset �ndringer i bestyrelsen og i personalet. En vision er et dokument med mange facetter, hvor b�rnehavens profil og v�sen bliver beskrevet. Dokumentet er mere udf�rligt end en virksomhedsplan til kommunen, og er t�nkt som et internt arbejdsdokument og et grundlag for en �rlig eller halv�rlig revision af b�rnehavens virke. 

B�rnehavens �ndelige del kan man kalde for b�rnehavens engel. Denne lyser om natten s�ledes at b�renene kan finde den. Rudolf Steiner har sagt, at vi reelt kun er sociale om natten, n�r vi tr�ffes mens vores kroppe sover. B�rnene har f�r f�dslen bestemt sig for en barndom i en Rudolf Steiner b�rnehave, og det er om natten at deres sj�le leder efter deres b�rnehave. Hvis b�rnehavens �nd er uplejet, har den ingen str�leglans til at tiltr�kke b�rnene. Arbejdet med ventelisten begynder derfor p� dette plan.

Bestyrelsen sikrer ogs� en god ventelist ved at arbejde med ventelisten to �r frem. Der er et godt PR arbejde, og en synlig og tilg�ngelig hjemmeside.

Bestyrelsen og b�rnehavens sj�l
Bestyrelsen og lederen virker sammen som b�rnehavens Jeg. Den har det overordnede �konomiske ansvar, og det har mulighed for at virke som et forum, hvor man bevarer overblikket og planl�gger for fremtiden. 

Det overordnede m�l for alle beslutningen i bestyrelsen skal v�re, at b�renene trives. Hvad er best for b�rnene er et sp�rgsm�l, der altid skal ligge til grunde for alle bestlutninger i bestyrelsen.

Konflikter er sygdomme i b�rnehaven, skabt af os, og b�ret videre af �konfliktbakterier�. De er smittende p� samme m�de og en fork�lelse. Derfor er bestyrelsens pligt p� sj�lens omr�de, at sikre trivsel i b�rnehavne og at l�se konflikter. Bestyrelsen m� ogs� sikre, at der er en l�bende, aktiv og positiv dialog i hele b�rnehaven, mellem p�dagoger, for�ldre og bestyrelse.

Som sj�lepleje i selve bestyrelsen er det en god ide at l�se et vers sammen inden man starter. Man kan ogs� lave en runde, hvor hvert medlem lige fort�ller om det, der sker i hendes/hans live lige for tiden. Den respektfulde lytten og muligheden for at blive set og h�rt skaber en god sj�lehygiene i bestyrelsen.

Ventelisten plejes p� sj�leplanen ved at for�ldre anbefaler den videre. 

Bestyrelsen og b�rnehavens krop
Bestyrelsens rolle her ligger i b�rnehavens �konomiske sundhed. Den sikrer ogs�, at love og regler bliver overholdt. 

Bestyrelsen sikrer, at de fysiske omgivelser, som b�rnene f�rdes i til daglig er sunde, smukke og i overensstemmelse med de Rudolf Steiner p�dagogiske idealer og b�rnehavens vision og selvopfattelse.

Bogen �Menneskekundskab og Samarbejde� af Sigrun Hardardottir giver v�rkt�jer til forst�else af sig selv og andre, og kobler dette kendskab sammen med samarbejds- og visionsprocesser. 
Bogen kan bestilles hos foreningen Kreativ L�ring og Social�kologi:
kreativlaering@yahoo.dk
eller telefon 43425113