Børnemiljøvurdering

Mindst hvert tredje år skal gennemføres børnemiljøvurdering.
Med dette materiale er forsøgt at inddrage børneperspektivet uden at spørge børnene direkte.