Kontingent

Kontingent for 2018 fastsættes på årsmødet i marts.

Studerende og pensionister      forventes at blive 250 kr.
Enkeltmedlemmer                       forventes at blive 400 kr.
Skoler og virksomheder              forventes at blive 800 kr.
Institutioner med tilskud            forventes at blive ca. 240 kr. pr. barn.

Bankkonto
Den almennyttige andelskasse Merkur, reg. nr. 8401, kontonr. 1003690