Svar fra Undervisningsministeriet 14. november 2006

K�re Bettina Bisted Pedersen m.fl.

Undervisningsminister Bertel Haarder har bedt mig kvittere for orienteringen af 6. oktober 2006 om det �bne brev, som I som arbejdsgruppe nedsat af sammenslutningerne af Rudolf Steiner B�rnehaver og frie Rudolf Steiner skoler i Danmark samt Rudolf Steiner B�rnehaveseminariet har sendt til flere parter, herunder til undervisningsministeren og Uddannelsesudvalget. Det �bne brev g�r rede for jeres bet�nkeligheder ved, at regeringen vil udvide undervisningspligten til at omfatte de 6-�rige b�rn, der herved ikke l�ngere f�r mulighed for at g� i b�rnehave.

Det fremg�r af Globaliseringsstrategien Fremgang, fornyelse og tryghed, at det faglige niveau i den danske grundskole skal l�ftes markant. I det lovforslag om �ndringer p� skolestartomr�det, som skal dr�ftes med partierne bag forleskoleloven, er det ikke tanken at p�begynde den hidtidige undervisning i 1. lasse et �r tidligere. Den danskundervisning med s�rlig v�gt p� l�sning, der foresl�s indf�rt, skal desuden tilrettel�gges med respekt for b�rnenes udviklingstrin.

Bliver et lovforslag herom vedtaget, vil det betyde, at den hidtidige p�dagogiske praksis for arbejdet med de 6-7 �rige i Rudolf Steiner b�rnehaverne m� afvikles. Der vil imidlertid v�re tillid til, at s�vel Rudolf Steiner b�rnehaverne som Rudolf Steiner skolerne magter at l�fte de nye udfordringer p� fuldt forsvarlig m�de, s�ledes at det p�dagogiske arbejde med b�rnene i disse b�rnehaver fortsat giver dem gode foruds�tninger for en god start p� skolen, selvom skolestartalderen s�nkes til 6 �r.

Med venlig hilsen
Helle Beknes
P�dagogisk konsulent


Læs vores gensvar klik her.