læs her om
kurser, seminarer og efteruddannelser 2019/2020

Se kalenderen for dato-oversigt over kurser mm.

MEDARBEJDERKURSER

Lørdag d. 14. september 2019, Tommelise, Fredericia
Lørdag d. 2. november 2019, Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, København

Tema begge kurser: Læreplanen i hverdagen – hvordan kan vi arbejde med at sætte mål for, dokumentere og evaluere hverdagens rutiner?

Efterårets medarbejderkurser har fokus på børnenes læringsmiljø i hverdagsrutiner.
I mange dagtilbud er der kun et pædagogisk indhold i dagens pædagogiske aktiviteter.
Resten af dagen er der pasning. Det viste evaluering af arbejdet med læreplaner i danske dagtilbud i perioden 2004-2016.

Derfor er der i ”Master for en styrket pædagogisk læreplan fra 2016” og i baggrunds-
materialet for dagtilbudsloven fra 2018 fokus på det, som kaldes for ”rutinepædagogik”.
Rutinepædagogik handler om at få pædagogik og læring ind i hverdagens rutiner (garderobe, toiletbesøg, måltider, vente på tur etc.), sådan at børnene får tilbudt et læringsmiljø hele
dagen.

Dagtilbudslovens nye krav indebærer også, at børnemiljøvurderinger og barnets perspektiv skal inddrages i arbejdet med at dokumentere og evaluere børnenes læringsmiljø.

På medarbejderkurset om hverdagsrutiner arbejder vi med:

 • at blive bevidst om pædagogiske intentioner i hverdagsrutiner,

 • inspiration til at sætte mål for, dokumentere og evaluere om pædagogiske intentioner lykkes,

 • inspiration til at arbejde med børnemiljø som et element i arbejdet med læringsmiljø,

 • Inspiration til at arbejde med barnets perspektiv i hverdagsrutiner.

Målgruppe
Sammenslutningens medarbejderkurser er antroposofiske efteruddannelsestilbud, som er målrettet til medarbejdere, der arbejder med Rudolf Steiner-pædagogik i et Rudolf Steiner-dagtilbud.

Pris
Det koster 900 kroner at deltage. Denne pris dækker fuld forplejning samt materialer, som bliver uddelt på seminaret.

Tilmelding
Tilmelding mailes til sammenslutningen på info@rudolfsteinerdagtilbud.dk
senest hhv d. 4. september og d. 23. november.

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen. Indtil tilmeldingsfristen kan tilmeldte deltagere afmeldes uden at det koster noget.


LEDERSEMINARER

Fredag d. 4. oktober 2019, Audonicon, Skanderborg
Tema: Evaluering af egen praksis

Fredag d. 24. april 2020, Luciaklinikken, Søndersø, Fyn
Tema: Forældreinddragelse

Sammenslutningens lederseminarer er et forum, som styrker ledernes kompetencer ved at præsentere eksempler på forskellig ledelsespraksis- og ledelseserfaring. Et vigtigt element på disse seminarer er at deltagerne bringer sig selv i spil og bidrager med egne erfaringer og udfordringer.

Vedr. kurset d. 4. oktober: Evaluering af egen praksis:
En kreds af dagtilbud har påtaget sig arbejdet med at udvikle og afprøve sammenslutningens skemaer til arbejdet med læringsmiljø. Deltagerne i lederseminaret på Luciaklinikken i efteråret havde mulighed for at høre om de tanker, der var gjort på det tidspunkt.

Her et år efter vil vi gerne høre, hvordan det er gået med at udfolde arbejdet med at dokumentere og evaluere egen praksis: Hvad er lykkes og hvad er ikke lykkes? Hvilke skemaer viser sig at holde i praksis? Hvordan er det gået med at få medarbejderne til at dokumentere og evaluere? Kommer der noget ud af arbejdet, som kan bruges til noget? Hvor er man udfordret som leder i arbejdet?

Cases på dagen er: Babuska (Skanderborg ca. 120 børn), Brombærhuset (Herlev ca. 50 børn), Ellemosen (Ry ca. 26 børn), Kirsebærgården (Amager ca. 85 børn).

Pris
Det koster 900 kroner at deltage. Denne pris dækker fuld forplejning samt materialer, som bliver uddelt på kurset.

Tilmelding mailes til sammenslutningen på info@rudolfsteinerdagtilbud.dk - for kurset d. 4. oktober senest den 25. september.

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen. Indtil tilmeldingsfristen kan tilmeldte deltagere afmeldes uden at det koster noget.


BESTYRELSESSEMINARER

Lørdag d. 5. oktober 2019 på Audonicon, Skanderborg

Lørdag d. 18. januar 2020, Johannevej, Charlottenlund

Bestyrelsesseminarernes præsenterer deltagerne for, hvordan bestyrelsen er medbærer af et Rudolf Steiner-dagtilbud samt hvilket formelt ansvar bestyrelsen har i forhold til pædagogik, læringsmiljø, arbejdsgiveransvar, økonomi, bygninger mm.

Målgruppen er medlemmer af forældrebestyrelser, institutionsbestyrelser, forældreråd mv., herunder også medarbejderrepræsentanter, samt ledere af Rudolf Steiner-dagtilbud.

 Indhold

 • Hvad vil det sige at være medbærer af et Rudolf Steiner-dagtilbud?

 • Hvad er forskellen på en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse? Og hvad er arbejdsdelingen, når der er begge bestyrelsesformer samme sted?

 • Hvilke krav stiller dagtilbudsloven til forældrebestyrelsens inddragelse i arbejdet med læreplaner og andre temaer?

 • Hvilke ansvar har institutionsbestyrelser i forhold til økonomi, arbejdsgiveransvar, aftaler og vedligeholdelse af bygninger?

 • Hvordan foregår et godt samarbejde mellem leder og bestyrelse?

 • Hvordan er medlemmer af en bestyrelse forbillede for andre forældre og for personalet?

 • Hvordan ledes bestyrelsens arbejde i forhold til pædagogik og evaluering af læringsmiljø, som er nye krav i dagtilbudsloven?

Pris
Det koster 900 kr. at deltage i et bestyrelsesseminar inkl. deltagermateriale og fuld forplejning. I deltagermaterialet til bestyrelsessemiarene indgår en opdateret udgave af sammenslutningens bestyrelseshåndbog og publikationen Pædagogisk grundlag for Rudolf Steiner dagtilbud.

Tilmelding til bestyrelsesseminar lørdag d. 4. oktober 2019 på Audonicon
senest d. onsdag 25. september 2019.

Tilmelding til bestyrelsesseminar lørdag d. 18. januar 2020, børnehaveseminariet
senest d. 8. januar 2020.

Tilmelding til: info@rudolfsteinerdagtilbud.dk.

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen. Indtil tilmeldingsfristen kan tilmeldte deltagere afmeldes uden at det koster noget.


ANTROPOSOFISK PRAKTIKVEJLEDer hold 4

obs. uddannelsen udbydes næste gang i 2020

Antroposofisk praktikvejleder er en efteruddannelse til den, som vejleder studerende fra Rudolf Steiner Børnehaveseminariet på deres praktikophold i løbet af uddannelsen.

Deltagerne i efteruddannelsen giver i deres evaluering udtryk for at:

 • Undervisningen styrker det praktiske arbejde med at vejlede studerende. Deltagerne får en mere systematisk praksis og rytme i at vejlede studerende.

 • Uddannelsen giver nye perspektiver på rollen som vejleder for et voksent menneske, og hvordan vejledningen kan tilpasses praktikantens modenhed, temperament og individuelle behov. Den viden kan også bruges i samarbejdet med kolleger og forældre.

 • Uddannelsen som praktikvejleder gør det meget mere tydeligt, hvad der er vejlederens rolle, og hvad det er, der skal øves de forskellige praktikforløb. Deltagerne får indsigt i hvordan det voksne menneske lærer, og hvad der kan stå i vejen for læring.

Undervisere: Birgitte Ravn Olesen, Githa Liat Mølgård (fælles eurytmi) og Heidi Hansen.

Pris
Efteruddannelsens 6 moduler koster 7.800 kr. for den første deltager fra en institution, herefter 7.000 kr. pr. følgende deltagere på samme forløb.

Aftaler vedr. køb af uddannelsen

 • Deltagerbetaling følger arbejdspladsen, som køber sig adgang til at sende en medarbejder til undervisning de 6 dage/moduler.

 • Ikke-anvendte kursusdage refunderes ikke.

 • Såfremt en deltager har fravær, skal der betales for de moduler, som man ønsker at deltage i ved næste udbud af efteruddannelsen, for at opnå diplom. Prisen vil her være 1300 kr. pr. dag.

Sted
Kirsebærgården – et Rudolf Steiner Børnehus, Strandlodsvej 48, 2300 København S

Mere information
www.praktikvejleder.dk eller kontakt projektleder Heidi Hansen på kontakt@praktikvejleder.dk eller på mobil 5149 0705.


ANTROPOSOFISK voksenVEJLEDer hold 3

Efteruddannelsen som antroposofisk voksenvejleder er et tilbud til den, som arbejder med at instruere og vejlede andre voksne i at arbejde i et Rudolf Steiner-dagtilbud. Det kan bestå i at vejlede elever, jobpraktikanter, praktikanter fra et seminarium eller andre under uddannelse. Det kan bestå i at instruere og oplære nye kolleger eller en kollega som skifter stue/gruppe, og har brug for vejledning.

Uddannelsen handler om, hvordan man vejleder en anden voksen ud fra Rudolf Steiners menneskebillede, når der både er noget fagligt/praktisk, noget personligt og noget åndeligt i spil. Hvornår skal man som vejleder markere sig fagligt? Og hvornår må man stille sig til rådighed for det andet menneske?

Uddannelsen tager afsæt i at forstå menneskemødet, modenhed, livstemaer, temperament og læringsprocesser ud fra antroposofien. Og så er der praktiske værktøjer og inspiration, som kan bruges til det helt konkrete arbejde med at vejlede.

Datoer i 2020
Modul 1: fredag d. 10. januar. Modul 2&3: fredag d. 31. januar & lørdag d. 1. februar.
Modul 4&5: fredag d. 28. februar og lørdag d. 29. februar. Modul 6: fredag d. 27. marts.
Diplom udstedes, når deltageren har været fuldt til stede samtlige moduler.

Undervisere: Thyge Madsen og Heidi Hansen.

Pris
7.800 kr. for den første deltager fra en institution, herefter 7.000 kr. pr. følgende deltagere på samme forløb.

Tilmelding
Tilmelding senest d. 1. december 2019. Tilmelding til kontakt@praktikvejleder.dk.

Sted
Tommelise, Rudolf Steiner Allé 55, 7000 Fredericia

Mere information
www.praktikvejleder.dk eller kontakt projektleder Heidi Hansen på mobil: 5149 0705 eller mail: kontakt@praktikvejleder.dk.