Den Internationale sammenslutning

Sammenslutningen er medlem af den internationale sammenslutning:
Internationale Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education


Den danske repræsentant i IASWECE er
Gitte Drewes, Landevejen 100, 4060 Kirke Såby.

Læs om Gitte her


Den internationale forening ledes af koordinator Susan Howard, USA. 

Adressen er International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education,
Neuarlesheimerstrasse 31, CH-4143 Dornach, Schweiz
info@iaswece.org

Se flere kontaktinformationer til IASWECE

Foreningen har en bestyrelse med repræsentanter for de forskellige lande.

Enhver børnehave eller vuggestue, der er medlem af den danske sammenslutning er dermed også medlem af den internationale sammenslutning og får derfra indbydelser til internationale konferencer og er med til at støtte internationale arbejdsopgaver.


Den Internationale Sammenslutning for Steiner /Waldorf Pædagogiks mål og idealer:

Sammenslutningen er et organ for Rudolf Steiners kulturelle impuls og for den globale Steiner/Waldorf bevægelse.

Som samarbejdende kolleger i denne globale sammenslutning er vores mål at

  • understøtte samarbejdet bland kolleger i hele verden igennem møder, konferencer, arbejdsgrupper og så videre.
  • fordybe og fornye arbejdet med det lille barn ud fra kilderne i Waldorf pædagogik og støtte dens kvalitet.
  •  støtte træning og løbende udviklingsmuligheder for omsorgspersoner, pædagoger og lærere
  • forske og støtte samarbejdet i forskningen vedrørende nutidige spørgsmål omkring omsorgen for og opdragelsen af det lille barn.
  • samarbejde med forældre, andre lærere og samfundet alment omkring det lille barns behov.
  • beskytte friheden af og navnet Steiner og Waldorf pædagogik.
  • sørge for ressourcer, information og publikationer om Waldorf pædagogik.
  • tilbyde støtte og menneskelig, kursusmæssig og økonomisk hjælp til projekter som stræber efter at understøtte Waldorfpædagogik overalt i verden.

I vores sammenslutning arbejder vi alle sammen , de som tjener pædagogikken, tjener dem som uddanner pædagoger, og samarbejdet med forældre - åndeligt, lovgivningsmæssigt og økonomisk... Vi har afprøvet og bevidst at det er frugtbart at samarbejde globalt og udenfor alle grænser så som sproglige, politiske og religiøse grænser.
— Dr. Helmut von Kügelgen.

Hvordan samarbejder vi?

Rådet, koordineringsgruppen og bestyrelsen.

Den Internationale Sammenslutning er aktiv der hvor kolleger samarbejder på vegne af vores fælles idealer for det lille barns udvikling.

Dette samarbejde sker igennem konferencer, møder, arbejdsgrupper, samarbejde om forskningsprojekter, uddannelser og fordybelseskurser, udvikling af ressourcer, og endvidere igennem samarbejde og sponsorering blandt kolleger i hele verden. Du kan læse om disse aktiviteter på vores hjemmeside: www.iaswece.org.

Ansvaret for sammenslutningens aktiviteter deles bland rådet, koordinationsgruppen, bestyrelsen, arbejdsgrupper og udvalg.

Rådet
Rådet er hoved beslutnings organet og udfører sammenslutningens mål og udvikler dens uddannelsesmæssige og kulturelle målsætninger. Rådet fungerer også som sansende organ for spørgsmål, behov og opgaver i den globale Waldorf bevægelse for det lille barn.

Rådet mødes to gange om året i nogle dage ad gangen. Det tager beslutninger omkring projekter, arbejdsgrupper, konferencer og andre aktiviteter, og det er ansvarligt for at udpege den koordinerende gruppe og bestyrelsen og at godkende det årlige budget.

Alle godkendte sammenslutninger, som er medlemmer af den Internationale Sammenslutning udpeger en repræsentant til Rådet, som agerer i 7 år. Rådets medlemmer virker som bindeled mellem kollegerne i deres eget land og kollegerne i den Internationale Sammenslutning.


IASWECE rådets medlemmer i 2014 er:

Clara Aerts (Belgium)
Stefanie Allon (Israel)
Angela-Carina Dana (Romania)
Louise de Forest (North America)
Sara De Los Santos (Sweden)
Ursula Dotzler (Israel)
Svetlana Efremova (Russia)
Svetlana Eks (Ukraine)
Ulrike Farnleitner (Ireland)
Claudia Freytag (Germany)
Sucheta Garud (India)
Jelena Gramotkina (Russia)
Anne-Kathrin Hantel (Germany)
Mary-GHäuptle (South Africa)
Helle Heckmann (Denmark)
Erika Henning (Germany)
Susan Howard (North America)
Kai Iruma (Japan)
Tina Iwersen (Finland)

Silvia Jensen (Brazil)
Mette Johannessen (Norway)
Joli Kiss (Hungary) - Janja Kokalj (Slovenia)
Oliver Langscheid (Germany)
Kathy Macfarlane (New Zealand)
Janni Nicol (United Kingdom)
Silvia Rizzoli (Italy)
Rasa Ragauskaite Driukiene (Lituania)
Maja Rebkowska (Poland)
Philipp Reubke (France)
Silvia Rizzoli (Italy)
Kristina Rosin (Estonia)
Jocelyn Roy (Netherlands)
Tánja Smolková (Czech Republic)
Lourdes Tormes-Granados (Spain)
Heather van Zyl (Australia)
Jacqueline Walter-Baumgartner (Switzerland)
Li Zhang (China)

Rådets medlemmer kan kontaktes via "Member Country Associations" på hjemmesiden.


Koordineringsgruppen
Koordineringsgruppen er ansvarlig for at håndtere det erhvervsmæssige og at lempe arbejdet for sammenslutningen. Der er to medlemmer i koordineringsgruppen, som arbejde for IASWECE på deltids basis.

Susan Howard er ansvarlig for at koordinere medlemskabet, udgivelser, konferencer, arbejdsgrupperne og kommunikationen fra Rådet. Hun træffes på s.howard@iaswece.org eller på 001-413 549 5930 i Amherst, Massachusetts, USA.

Læs mere om kontaktpersoner og ansvarsområder her

Bestyrelsen
Bestyrelsen bærer det legale og økonomiske ansvar for sammenslutningen. Medlemmer er valgt af rådet og sidder i 3 til 5 år ad gangen. De fleste bestyrelsesmedlemmer sidder også i rådet. Bestyrelsen mødes adskillige gange om året for at forberede budgettet og årsregnskaberne og for at agere som samtalepartnere og spejle for koordineringsgruppen.


Bestyrelsens medlemmer i 2015 er:

 

Lourde.png

Lourdes Tormes Granados, Spain

Claudia Freytag, Bremen, Germany

Janni Nicol, Cambridge, United Kingdom

Oliver Langscheid, Neustadt, Germany


Målrettede grupper, udvalg og arbejdsgrupper bliver dannet en gang i mellem for at håndtere presserende sager, lave fælles forskning eller udføre aktiviteter for sammenslutningen.


“På baggrund af de herskende materialistiske tilbøjeligheder i pædagogik og den moderne kultur, er beskyttelsen og faktisk redningen af barndommen som det grundlæggende stadie i hver enkeltes livsudfoldelse blevet et verdensomspændende pionerarbejde.”
— Fra forordene til vedtægterne, af Dr. Helmut von Kügelgen.